Terug naar alle werven
Locatie
Rotonde Pouschkinplein en de Charles Demeerstraat
Werf
Wijkcontract Roodhuis - Brussel
Adres
Rotonde Pouschkinplein (Charles Demeerstraat x Emile Bockstaellaan) en de Charles Demeerstraat tussen het Pouschkinplein en de Dieudonée Lefevrestraat.
Opdrachtgever
Beliris Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
Beschrijving der werken
Ch. Demeerstraat: vernieuwen van de volledige straat van gevel tot gevel met inbegrip van de nieuwe openbare verlichting Pousjkinplein: volledige heraanleg van voetpaden, wegenis en middenplein rondom het standbeeld, met inbegrip nieuwe openbare verlichting en straatmeubilair.
Uitgevoerd
2013