Roodhuis te Brussel

Rotonde Pouschkinplein en de Charles Demeerstraat

WERF: Wijkcontract Roodhuis - Brussel

ADRES: Rotonde Pouschkinplein (Charles Demeerstraat x Emile Bockstaellaan) en de Charles Demeerstraat tussen het Pouschkinplein en de Dieudonée Lefevrestraat.

OPDRACHTGEVER: Beliris Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

BESCHRIJVING DER WERKEN:
Ch. Demeerstraat: vernieuwen van de volledige straat van gevel tot gevel  met inbegrip van de nieuwe openbare verlichting
Pousjkinplein: volledige heraanleg van voetpaden, wegenis en middenplein rondom het standbeeld, met inbegrip nieuwe openbare verlichting en straatmeubilair.

Uitgevoerd: 2013